Ajankohtaista

Tuoretta asiaa ja tulevaisuuden aiheita

Oikeistohallitus hakee voimanmittelöä - ja saa sen

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma ja siihen liittyvien yksityiskohtien hoitaminen osoittaa, että paitsi kaikki hallituspuolueet RKP mukaanlukien, myös hallituspuolueiden taustavoimat ( eli yksinkertaistaen sanottuna vaalikampanjoiden maksajat ) ovat lähteneet hallituskauden ensimmäiseen syksyyn vastenmielisin tavoittein. Kyse ei ole Suomen pelastamisesta tai velkalaivan kääntämisestä tai välttämättömistä työmarkkina- tai sosiaaliturvauudistuksista, vaan tarkoitushakuisesta vastakkainasettelusta vasemmisto-opposition ja etenkin Ammattiyhdistysliikkeen suuntaan. Hallitus ja sen tukijoukot kokevat olevansa vanhvoilla ja pyrkivät lyömään ammattiliittoja hyvin laajalla rintamalla. Ilmeisesti hallitus ja sen taustavoimat myös olettavat, että vastakkainasettelu ja hakemalla haettu voimanmittelö toteutuessaan vahvistaisi entisestään valtaapitävää koalitiota, ja vastaavasti murentaisi ammattiliittojen voimaa.


Kysymys on sodanjulistuksesta, jota ei ole masinoinut oppositio ja ay-liike, vaan jonka tarkoituksellisesti ja harkiten on laatinut hallitusrintama. Korkeintaan voidaan kysyä, onko Perussuomalainen ministeriaines täysin tietoinen tekemisistään. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska Kokoomus ohjaa hallituslaivaa ja muiden hallituspuolueiden rooli on pelleillä välikannella.


Hallituksen toimet aiheuttavat väistämättä halutun tuloksen, voimanmittelön. SAK on jo toimiin ryhtynyt tai se on siihen pakotettu. Tämä tulee kuvastamaan koko työelämän kenttää vähintään kuluvan syksyn ajan, kenties paljon pidempäänkin. Työmarkkinoilta on ulostettu rauha ja tasaveroinen sopimusmenettely, eikä istuvan hallituksen tai työnantajaleirin suunnalta ole odotettavissa myönnytyksiä tai järkiperusteisiin palaamista. Tulemme siis todennäköisesti kokemaan rikkonaisen ja haasteellisen syksyn ja talven, jota erityyppiset kiistat, mielenilmaukset, lakot ja muut työmarkkinatoimet värittävät.


Lähiaikoina myös JHL joutuu ottamaan kantaa hallituksen suunnitelmia vastaan. Nähtäväksi jää, kuinka pitkälle mielenilmauksissa mennään. Perinteisesti työmarkkinapoliittinen vääntö ei ole aiheuttanut kovin ihmeellisiä toimia syrjäisten pienten paikkakuntien jäsenistölle, kuten Ilomantsin JHL:n väelle. Tämä tilanne saattaa sekin muuttua kuluvan talven aikana. Pelättävissä on, että Petteri Orpon ja kumppanien velka kampanjarahoittajille ja puolueiden tukijoille on liian massiivinen, että sitä AY-liikkeen arkipäiväisillä toimenpiteillä pystytään vastustamaan. Ulosmarssit, mielenosoitukset ja ylityökiellot eivät heiluta etäohjaukselle säädettyä hallituslaivaa. 


Toivottavasti näistä ajoista selvitään ilman repiviä ja raskaita työtaisteluja. Tämä mahdollisuus on olemassa, jos EK:ssa päädytään laskemaan, että pään hakkaaminen seinään - eli hallitusohjelman jääräpäinen läpiajo - tulee teollisuudelle ja sen omistajille liian kalliiksi. Joka tapauksessa istuvan hallituksen yksi selkeimpiä tavoitteita on ay-liikkeen alasajo ja vaikutusmahdollisuuksien vähentäminen. Vaikka emme tämän talven kuluessa päätyisikään lakko-oikeutta käyttämään, tulisi vähimmäisvaatikuksena meneillään olevan kamppailun menestyksellisessä voittamisessa olla lakko-oikeuden säilyttäminen.


Ilomantsin kunta pyrkii Polkka Oy:n osakkaaksi

Kunta on tehynyt päätöksen Polkka Oy:n osakkuudesta. Tähän ratkaisuun on päädytty pakon edessä, koska Siun Sote tulee hankkimaan kaikki tukipalvelut Polkka Oy:ltä, eikä ole mahdollista tai ainakaan järkevää tuottaa tukipalveluja kunnan omana työnä, jos suurin osa nykyisestä palvelutuotannosta kohdistuu Siun Sotelle ja tulisi viimeistään 2023 siirtymään kunnan tuotannon ulkopuolelle. Käytännössä tätä tarkoittaa 30-40 työntekiijän siirtymistä Pokka Oy:n palvelukseen. 

Kunta järjestää asiasta tiedotustilaisuuden 19.5. jossa läsnä ovat Polkka Oy:n edustajat, myös pääluottamusmies. Tuohon tilaisuuteen kannattaa varustautua kysymyksillä, mikäli siirron yksityiskohdat mietityttävät. Työntekijöiden siirrosta sovitaan erillisellä siirtosopimuksella, jonka Polkka neuvottelee erikseen jokaisen kunnan kanssa. Sopimus tullee olemaan pääpiirteittäin samanlainen kaikkien kuntien kesken, mutta jos paikallisia eroavuuksia on, ne tulee saada esille tuossa siirtosopimuksessa. 

Oma yhdistyksemme pyrkii osaltaan pitämään jäsenistöä ajan tasalla, etenkin tukipalvelujen työntekijöitä.

Huhtikuu jatkuu työtaistelujen merkeissä

JHL:n järjestämisaloilla eli niillä toimialoilla, joissa työskentelvät henkilöt kuuluvat liittomme neuvottelemien työehtosopimusten piiriin, on meneillään sopimusten uusimiskierros - erittäin laajasti. Osa sopimuksia on jo saatu uusittua, mutta suurimmat ja tärkeimmät neuvottelut ovat pahasti kesken.

Tästä jumiutuneesta tilanteesta on seurannut työtaistelutoimia. Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja on jo koettu kaikkien JHL:n jäsenyhditysten alueella ja työpaikoilla, lakot ovat toistaiseksi osuneet muutamiin kaupunkeihin ympäri Suomen. Jos KVTES ja Sote-TES jäävät edelleen sopimatta käynnissä olevilla neuvotteluilla, saattaa kevät toteutua vielä laajempien työtaistelutoimien näyttämönä. Ainakin tähän mennessä työnantajaosapuolen sovintoesitykset ovat olleet toivottomia. Millään tavalla ei haluttaisi huomioida pitkää sopimusvaihetta, jossa reaalikorotuksia ei ole tehty, eikä myöskään koronan vaikutuksia tai odotettavissa olevaa poikkeuksellisen korkeaa inflaatiota. Esitetyt korotukset olisivat merkinneet reaalipalkkojen alenemista.

Hoitoalan lakkoihin työnantajapuoli on vastannut vaatimalla lainmuutosta, joka antaisi mahdollisuuden kävellä yli hoitohenkilöstön työstaisteluista eli mahdollisuuden määrätä yksipuolisesti hoitoalan henmkilöstöä töihin, riippumatta sopimus- tai työtaistelutilanteesta. Mediassa pyritään luomaan alan työntekijöistä itsekäs ja piittamaton kuva. Näillä toimilla työntantajapuoli sinetöi vaikeiden vuosien jatkumoa pitkälle tulevaisuuteen - luottamuspula neuvotteluosapuolten välillä on nyt äärimmäisen syvä.

JHL liittona toimii johdonmukaisesti eikä tavoittele kuuta taivaalta. Sote-alan laajoihin ongelmiin ei voida vastata yksipuolisesti pakottamalla ja ruoskimalla työntekijöitä, myös porkkana pitäisi olla keinovalikoimassa käytössä. Ollaan jo tilanteessa jossa palkankorotukset eivät ole edes riittävä toimenpide, ja niistäkin haluttaisiin luopua. 

Me kaikki oman JHL-yhdistyksen jäseninä voimme puhtain mielin tukea liiton pyrkimyksiä. Omalle kohdallemme ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa vakavampaa työtaistelutoimea ei juurikaan ole odotettavissa, vielä on pitkä matka tilanteeseen jossa koettaisiin tarpeelliseksi esimerkiksi laaja maakunnallinen tai jopa valtakunnallinen lakko. 

Olemme yhdistyksenä varautuneet epätodennäköiseenkin työtaisteluun. Liiton sivuilla on kootusti tietoa ja ohjeita työtaisteluihin liittyen, katso täältä. Sivustolta löytyy myös linkkejä laajempaan ohjeistukseen jne. Kysymyksiin työtaistelutoimista vastaa myös yhdistyksemme toimihenkilöiden joukko jonka löydät Yhteystiedot -sivulta, etenkin pääluottamusmies Kari Hämäläinen. Myös liiton aluetoimisto Joensuussa vastaa kysymyksiin.

Kevät etenee ja neuvottelut jatkuvat. Toivotaan että kesän tullessa uusi sopimus on allekirjoitettu - ja hyvä!

Katseet kohti toimintavuotta 2022 - toivottavasti toiminnallisempaa!

Koronapandemia on ravistellut yhteiskuntaamme vielä kuluneen vuodenkin ajan, aiheuttaen yhdistystoiminnan hyytymistä ja lukemattomia tapahtumien tai aktiviteettien peruutuksia. Tulevana vuonna 2022 pääsemme - toivottavasti - liikkeelle uudelleen, vaikka luultavasti niihin toimintatapoihin jotka ennen koronaa vallitsivat emme enää koskaan palaakaan. Liiton kurssitoiminta on yksi tärkeimmistä ja kaivatuimmista toimintamuodoista, joka nyt hiljalleen alkaa palautua lähikoulutusten muodossa. Pääsemme vihdoinkin nauttimaan uuden koulutuspaikan eli Kuopion suomasta edusta - kursseille ei tarvitse aina lähteä Helsinkiin saakka. Osa tapahtumista ja toiminnoista tullee jatkossakin toteutumaan etänä.

Oma yhdistyksemme elää edelleen sote-järjestelyjen aallokossa, muutoksia tullaan näkemään tulavinakin vuosina. Paikallinen edunvalvonta kuitenkin säilyy ja ehkä jopa tiivistyy. 

Kaikkia jäseniä koskeva merkittävä muutos liittyy jäsenmaksuun. JHL on päättänyt tulevan vuoden maksusta, joka alenee ja tulee jatkossa olemaan tasan yksi prosentti ( 1 % ). Maksu tullee olemaan suurten liittojen edullisin, selkeästi.  

Positiivisin odotuksin uutta kohti!


Menneitä asioita, tilaisuuksia ja tapahtumia

Syyskokous 18.11.2021 Ravintola Parppeinpirtillä

Yhdistyksemme kokousti Parppeinpirtillä leppoisissa tunnelmissa. Vaikka kokouksessa tehtiin toimihenkilövalintoja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ( 2022-2023 ), sekä henkilövalinnat että muut sääntömääräiset asiat saatiin  hoidettua ripeästi ja ongelmattomasti. Hallituksen kokoonpanoon tuli pieniä muutoksia, pääosin entisten toimihenkilöiden lupaus jatkosta kevensi kokouksen tunnelmaa.

Paikalla oli yli kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä. Kokouksen jälkeen nautimme tällä joukolla pikkujouluisen aterian. Kokousesta jäi erittäin myönteinen tuntuma, hallitukseen ja yhdistyksen toimintaan saatiin muutama uusi henkilö mukaan ja tulevaisuuteen katsotaan jälleen luottavaisesti. 

Kevätkokous 2021 - 26.4. Majatalo Pikku Prihassa

Kokoustimme Pikku Prihan tiloissa koronarajoituksia väistellen. Onnistuimme pitämään kokouksen normaalisti säädettyyn aikaan, eikä rajoitusten mukainen osallistujamäärä ylittynyt. Rutiiniasiat hoidettiin mallikkaasti, jonka ohessa nautittiin maittavat kahvit. Kokouksen jälkeen tutustuttiin Majatalo Pikku Prihan tiloihin.

Syyskokous 2020 - 23.11. Taukoherkut-kahvilassa

Yhdistys syyskokousti marraskuun lopulla Taukoherkkujen uusituissa tiloissa. Söimme maittavan kiusauksen, nautimme kahvit ja kävimme läpi sääntömääräiset syyskokousasiat, hyvässä ja rakentavassa hengessä. Leppoisuutta lisäsi se yksityiskohta, että vuonna 2020 kokouksen asialistalle ei kuulunut henkilövalintoja.

Saimme kasattua hyvän ja eteenpäin katsovan toimintasuunnitelman vuodelle 2021, sisältäen mm koulutusta ja virkistäytymistä yhdistyksen jäsenistölle. Palataan aiheeseen kevään tullen!

Kuutamolla -tapahtuma 9.10.2020

Yhdistyksemme hallitus osallistui Kuutamolla- tapahtumaan järjestämällä kahvitarjoilun Katri Vala Kulttuurikeskuksessa. Tilaisuudessa tarjottiin mahdollisuus myös päivittää jäsenrekisteritietojaan, päivityksen tehneiden kesken arvottiin lihakukko. Viihtyvyyttä tarjosi Lauluyhtye Lempo, joka esitti muutamia kappaleita runsaslukuiselle yleisölle. Ainakin järjestävä taho itse viihtyi hyvin, kiitos osallistuneille!

Kevätkokous 2020 - Mantan Majatalossa 26.6.

Koronarajoitusten takia pääsimme järjestämään kevätkokouksen vasta kesäkuussa. Uusi hallitus selvityi kohtalaisesti asioiden valmisteltusta ja saimme sääntömääräiset asiat päätettyä asianmukaisesti. Kokouksen osallistujille yhdistys tarjosi maittavan aterian, josta kiitokset Mantan emännälle.

Kokouksen yhteydessä muistettiin pienillä lahjoilla sekä kukkasin kahta yhdistyksen pitkäaikaista toimijaa, Pekka Korhosta ja Arja Järvistä. Kiitokset molemmille yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä!