Puheenjohtajan ajatuksia...

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Korhonen väistyi tehtävästään
viime vuoden lopussa terveydellisten syiden takia. Aloitin uutena
puheenjohtana 1.1.2020 vailla kokemusta yhdistyksemme toiminnasta, 
joten tehtävän hoidossa tulee varmasti ilmenemään alkuvaikeuksia. 


Toivoakseni pääsemme kevään kuluessa alkuun ja toiminta jatkuu myönteisissä
merkeissä. Kaikki palaute on erittäin tervetullutta! Lähestymme jäsenistöä 
lähiaikoina jäsenkirjeen muodossa. 

 

Vesa Sorola

Puheenjohtaja